تصاویر نصب سازه پارچه ای در پروژه های اجرا شده توسط شرکت سازه های پارچه ای اطلس سان

برخورداری از پشتیبانی تولید‌کنندگان معتبر پارچه اروپایی نظیر Serge Ferrari فرانسه و Verseidag آلمان و هم چنین تجارب به دست آمده در اجرای پروژه‌های بزرگی که با همکاری شرکت‌های مهندس مشاور و پیمانکار کشور رقم خورده، باعث شده است که شرکت سازه های پارچه ای اطلس سان خود را به عنوان شرکتی پیشرو در زمینه طراحی، ساخت و اجرای انواع سازه های چادری مطرح نماید.

داشتن تیم نصب حرفه ای و متعهد، برخورداری از تجهیزات روز و داشتن تجارب کافی در ساخت پروژه های بزرگ مقیاس از وجوه تمایز شرکت سازه های پارچه ای اطلس سان و دیگر شرکت ها است. توجه شما را به گوشه ای از تصاویر نصب پروژه های شرکت سازه های چادری اطلس سان جلب می نمایم.