سازه پارچه ای دفتر مرکزی شرکت کاله

kalleh-headquarters-01.jpg
سازه پارچه ای دفتر مرکزی شرکت کاله سازه پارچه ای دفتر مرکزی شرکت کاله سازه پارچه ای دفتر مرکزی شرکت کاله

سایبان پارچه ای دفتر مرکزی شرکت لبنیات کاله

شرکت لبنیات کاله

رتبه بندی: هنوز رتبه بندی نشده
شرح

پروژه سازه پارچه ای دفتر مرکزی شرکت لبنیات کاله

سایبان پارچه ای دفتر مرکزی شرکت کاله توسط شرکت سازه های پارچه ای اطلس سان در سال 1396 طراحی و اجرا شده است. مساحت پوشش این سازه پارچه ای 110 مترمربع است. پروژه سازه پارچه ای دفتر مرکزی شرکت کاله در خیابان آذربایجان شرقی تهران واقع شده است. شرکت سازه پارچه ای اطلس سان یکی از اولین شرکت های تخصصی طراحی و ساخت انواع سازه های پارچه ای، سازه های چادری و سقف های پارچه ای در ایران است که پروژه های بزرگ بسیاری را در ایران و کشورهای همسایه اجرا کرده است (برای دیدن این پروژه ها اینجا کلیک کنید).