پارک شهید بهشتی کرج

shahid-beheshti-park-karaj.jpg
پارک شهید بهشتی کرج پارک شهید بهشتی کرج پارک شهید بهشتی کرج

توضیح کلیدی درباره پروژه پارک شهید بهشتی

parks organization karaj municipality logo

رتبه بندی: هنوز رتبه بندی نشده