ورزشگاه شهرداری منطقه یک تهران

atlas-tensile-structures-manicipality-stadium-tehran.jpg
ورزشگاه شهرداری منطقه یک تهران ورزشگاه شهرداری منطقه یک تهران ورزشگاه شهرداری منطقه یک تهران

توضیح کلیدی درباره پروژه ورزشگاه شهرداری منطقه 1

logo tehran municipality

رتبه بندی: هنوز رتبه بندی نشده