سقف چادری مجتمع تجاری خلیج فارس یزد

پوشش پارچه ای بازشو مجتمع خلیج فارس یزد | شرکت اطلس سان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

شرکت سازه های پارچه ای اطلس سان طراحی و اجرا سقف پارچه ای وید (Void) مرکزی مجتمع تجاری خلیج فارس یزد را برعهده داشته است. در این پروژه با استفاده از راه حل سازه پارچه ای، بازشو مرکزی این مجتمع تجاری با استفاده از پارچه های پی.وی.سی. (PVC) پوشانده شده است. پوسته سقف از برخورد یک کره با یک استوانه بیضوی حاصل شده است، که با تقسیم بندی های ناشی از تیرهای اصلی و فرعی به چشمه های کوچک تر تقسیم شده که هر یک از این چشمه ها از فرم متناسب خیمه ای برخوردار هستند. 

  • کارفرما: شرکت سپیتمان
  • ابعاد پوشش داده شده: 600 مترمربع
  • طراحی و اجرا سقف پارچه ای: شرکت سازه های پارچه ای اطلس سان

در ادامه تصاویری از سقف پارچه ای وید مجتمع تجاری خلیج فارس یزد را ملاحظه می فرمایید.

سقف چادری بازشو مجتمع تجاری خلیج فارس یزد | شرکت اطلس سانسقف پارچه ای وید مجتمع تجاری خایج فارس یزد | اطلس سانسقف چادری وید مجتمع تجاری خلیج فارس یزد | اطلس سانسقف چادری بازشو مجتمع تجاری خلیج فارس یزد | شرکت اطلس سانسقف پارچه ای بازشو مرکزی مجتمع تجاری خلیج فارس یزد | اطلس سانسازه چادری وید مرکزی مجتمع تجاری خلیج فارس یزد | اطلس سانسازه پارچه ای مجتمع تجاری خلیج فارس یزد | اطلس سان

تماس با شرکت سازه های پارچه ای اطلس سان

 

تمام پروژه های شرکت سازه های پارچه ای اطلس سان