بام سبز دفتر مرکزی شرکت گلدیران LG

atlas-tensile-structures-lg-roof-garden-goldiran.jpg
بام سبز دفتر مرکزی شرکت گلدیران LG بام سبز دفتر مرکزی شرکت گلدیران LG بام سبز دفتر مرکزی شرکت گلدیران LG بام سبز دفتر مرکزی شرکت گلدیران LG بام سبز دفتر مرکزی شرکت گلدیران LG بام سبز دفتر مرکزی شرکت گلدیران LG بام سبز دفتر مرکزی شرکت گلدیران LG بام سبز دفتر مرکزی شرکت گلدیران LG

رتبه اول جایزه طراحی نما، محور بیان نوین طراحی ایران، 1388

goldiran lg logo

رتبه بندی: هنوز رتبه بندی نشده